×
Totalt: 0 kr (inkl moms)
Till kassan

Vara borttagen!

Tillagd i varukorg!
Fixa språket 1 Digital
Beskrivning
Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

I alla delar av Fixa svenskan finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

1) Mönstertexter
Först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturensom kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel.

2) Övningar
I olika typer av övningar får eleverna arbeta vidare med mönstren under rubriker som Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop.

3) Examinerande uppgift
Varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.

Nu med PM och retorikanalys
Fixa genren, andra upplagan

Läsa och skriva i genrer: Svenska 1, 2 och 3
Populära Fixa genren finns nu i en andra upplaga och har uppdaterats med genrer som PM och retorikanalys. Till den andra upplagan finns det även ett kostnadsfritt interaktivt bedömningsstöd som fungerar som ett levande dokument i samtal kring bedömning med elever. Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Här finns mönstren de behöver när de ska producera texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Varje kapitel är uppbyggt efter samma tydliga struktur som inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshopar innan eleven producerar sin text i den aktuella genren. För att eleverna ska lyckas så bra som möjligt med sina texter behandlar Uppslaget bland annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik.

Interaktivt bedömningsstöd
Med bedömningsstödet till Fixa genren blir den formativa bedömningen överskådlig. Välj om du vill arbeta i en interaktiv pdf eller en pdf för utskrift. Ladda ner utan kostnad här.


Fixa språket 1

Svenska 1: Språklig variation och attityder
Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.


Fixa språket 2

Svenska 2 och 3: Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria
I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.


Fixa litteraturen 1

Svenska 1: Motiv, stildrag och berättarteknik
I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.


Fixa litteraturen 2

Svenska 2 och 3: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys
Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. I Uppslaget finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.


Fixa grammatiken

Svenska 2: Ord, fras och sats
Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: från ljud och ordbildning via ordens sortering i ordklasser och vilka roller orden har i frasen och satsen till det avslutande kapitlet om språktypologi.

Digitalbok
I den digitala versionen av Fixa grammatiken finns ett stort antal webbövningar där eleven kan öva vidare och få direkt återkoppling.

/fixasvenskan
För dig som vill ha lektionstips och engagera dig i litteratur och det svenska språket.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Vi säljer inte din information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Genom att klicka på Jag accepterar godkänner du cookies. Jag accepterar