×
Totalt: 0 kr (inkl moms)
Till kassan
Vara borttagen!

Tillagd i varukorg!
Liber Svenska 7-9 Digital (elevlicens) 12 mån
Beskrivning
Libers nya grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk är ett läromedel för alla som läser svenska i åk 7-9, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Med Liber Svenska Digital kan du arbeta heldigitalt med stöd och interaktivitet. Läromedlet är uppbyggt kring olika typer av teman. De litteraturbaserade temana utgår från ämnen som ligger eleverna nära och som därför engagerar och skapar intresse. Inom varje litteraturbaserat tema möts eleven av olika texttyper, så som berättande, argumenterande och instruerande texter. Även bild och ljud får stort utrymme. Elevernas förmågor att skriva, läsa och tala tränas kontinuerligt. Funktionell grammatik, genretypiska drag, språkriktighet och ordkunskap är annat som tas upp och tränas inom olika teman.

Utöver de litteraturbaserade temana innehåller Liber Svenska Digital ett stort material med texter och uppgifter kring nordiska språk, litteraturhistoria, studieteknik, massmedia och annat som ingår i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk i Lgr11. Liber Svenska 7–9 Digital (elevlicens) innehåller: alla texter från grundboken, fler texter och textmöten, allt övningsmaterial, extrauppgifter, skrivprojekt med uppdrag och sva-uppgifter.

Liber Svenska 7–9 Digital (elevlicens) har funktioner som stöttar elever på olika sätt. Text kan fås uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade under läsningen. För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext samt ordförklaringar på flera språk. Det finns även möjlighet för läraren att tilldela och dölja material för att individanpassa. Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk har fler likheter än skillnader, men det finns ändå en del som tydligt skiljer dem åt. Det är något Liber Svenska Digital tar hänsyn till, samtidigt som det är ett i huvudsak gemensamt läromedel för alla elever. Tanken är att det ska vara inkluderande och anpassat på en och samma gång.

Kompletterande komponenter
Beställ Liber Svenska 7–9 Digital (lärarlicens) för lärarhandledning till allt material inkl. sva-material, presentationsmaterial och vidare läsning.

Beställ Liber Svenska 7–9 grundbok, om du vill läsa texterna i tryckt format.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Vi säljer inte din information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Genom att klicka på Jag accepterar godkänner du cookies. Jag accepterar